VI JOBBAR HÄR

Leif Hermansson

Civilekonom med mångårig erfarenhet som Revisor

Tel: 0708 76 77 62

Mejl: leif@allinaccounting.se 

Lotta Hermansson

Civilekonom & Utbildad Ekonomisk Fastighetsförvaltare

Tel: 0708 49 66 08

Mejl:lotta@allinaccounting.se 

Robert Hermansson

Redovisningskonsult, Pålmans Handelsinstitut 

Tel: 0768 50 08 74

Mejl: robert@allinaccounting.se 

OM FÖRETAGET

All In Accounting är en sammanslagning av två företag: LH Revision och Sörskogen Konsult. Leif bildade Revisorerna AB 1996 och jobbade själv i 3 år tills en delägare togs in 1999. Företaget blev Revicum Revision AB och hade som mest drygt 20 anställda inklusive dotterbolaget Agrekona Redovisningsbyrå. År 2011 delades Revicum i två delar och Vi arbetade vidare under nya namnet LH Revision med 5 anställda till 2019 då Vi avvecklade revisionsdelen och arbetar idag vidare som ett riktigt familjeföretag med Leif, Lotta och sonen Robert Hermansson under nya namnet All In Accounting som inspirerats av dottern Annelie Hermansson, landslagsförare i agility, och hennes företag All in Agility.


GDPR

Allmänt om GDPR

För att kunna utföra våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter. Vi behandlar endast registrerade personuppgifter när vi har laglig grund för detta både som personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde.
För att vår behandling av personuppgifter ska vara laglig tar vi endast emot personuppgifter från kund med deras samtycke och endast de uppgifter som krävs för att vi ska kunna utföra våra tjänster.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Som huvudregel sparas personuppgifter vi registrerat av skäl nämnda ovan så länge vi behöver dem för att utföra våra tjänster och upp till 12 månader efter. I vissa fall så som fakturering, betalning och bokföringsändamål kan uppgifter sparas upp till 7 år efter det att underlaget skapades eller så länge bokföringsskyldighet föreligger.

Hur vi får tillgång till personuppgifter

Vi får normalt tillgång till de uppgifter vi behöver för att kunna utföra våra tjänster direkt från kund med samtycke, antingen fysiskt eller via krypterade digitala tjänster.
Vid överlämnande av personuppgifter får kund reda på vad uppgifterna kommer att användas till och vem som kommer att vara ansvarig för uppgifterna. I enlighet med GDPR kan kund med registrerade personuppgifter kontakta oss om eventuella frågor om hur personuppgifter behandlas och andra rättigheter kring registrerade uppgifter.

Hur och när uppgifter lämnas ut

Normalt så lämnar vi inte ut registrerade personuppgifter till utomstående om kund inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut registrerade personuppgifter görs det antingen fysiskt eller via krypterade digitala tjänster.